המתה בקלות דעת

עבירת ההמתה בקלות דעת היא עבירה חדשה שהוכנסה לחוק במסגרת הרפורמה בעבירות ההמתה.

הרפורמה יצרה מדרג חדש בין עבירות ההמתה, ובין היתר ביטלה את עבירת ההריגה, שהעונש הקבוע לצידה עמד על 20 שנות מאסר.

קלות דעת מוגדרת בחוק כנטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאה, מתוך תקווה להצליח למנוע אותה.

במסגרת הרפורמה נעשתה אבחנה בין עבירת המתה המבוצעת באדישות לבין זו המבוצעת בקלות דעת, כך שלאחרונה יוחד סעיף בחוק שכותרתו "המתה בקלות דעת", והעונש המירבי בצידו יעמוד על 12 שנות מאסר.

מנגד, העבירה של המתה באדישות, שבעבר נכנסה תחת עבירת ההריגה, כיום נכללת בעבירת הרצח כאשר העונש המרבי בצידה נקבע למאסר עולם.

דוגמה להמתה בקלות דעת: אדם אשר נוהג תחת השפעת סמים או אלכוהול (לקיחת סיכון בלתי סביר), מאבד שליטה בשל כך, פוגע בהולך רגל וגורם למותו, ייחשב כמי שביצע עבירה של המתה בקלות דעת ויהיה צפוי לעונש של עד 12 שנות מאסר. כך גם אדם אשר משתולל על הכביש ונוהג במהירות קיצונית, מאבד שליטה ופוגע בהולך רגל. ויוסבר, הנהג לא רצה לפגוע באף אדם, אך ידע שאם יהיה תחת השפעת חומרים הוא עלול לפגוע במישהו והיה קל דעת לאפשרות הזו – כלומר, בכל זאת הוא נהג ברכב.

בהקשר זה חשוב לציין כי גם אם האדם עשה שימוש בסמים כמה ימים טרם הנהיגה, הוא ייחשב כמי שנהג תחת השפעת סמים, מאחר ובגופו יימצאו שרידי סם (אף אם אינם פעילים).

ההרשעה

על מנת להרשיע אדם בעבירה המתה בקלות דעת, יש להוכיח כי האדם הוביל אדם אחר למותו, וכי אותו אדם היה מודע לטיב מעשיהו, לנסיבותיו ולאפשרות הממשית של התרחשות התוצאה.

כמו כן, נדרש להוכיח גם קלות דעת ביחס לתוצאה, כלומר שהאדם נטל סיכון שאינו סביר לאפשרות גרימת התוצאה, מתוך תקווה שהתוצאה לא תתממש.

לעיתים מתקשה המדינה להוכיח את התקיימותו של היסוד הנפשי, כלומר את העובדה שהאדם נטל סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאה. זו הסיבה שבמקרים מסוימים המדינה תנסה להאשים את הפוגע בעבירת 'גרימת מוות ברשלנות', שהעונש הקבוע לצידה הוא נמוך יותר ועומד על 3 שנות מאסר.

התייעצות וייצוג על ידי עו"ד פלילי המכיר את הדקויות ומבין אותן, עשויה למנוע מפח נפש בקרב הנחקרים ויכולה למנוע תרחישים קשים. עו"ד פלילי עומר בללי בעל ניסיון רב בייצוג בתיקים של עבירות המתה בקלות דעת.