עבירות

עו”ד עומר בללי מייצג אנשים נורמטיביים שנפתח נגדם הליך פלילי ומספק להם את ההגנה המשפטית הטובה ביותר – כל הדרך לזיכוי מלא או עונש מינימלי

גרימת מוות ברשלנות היא עבירה ההמתה הכי פחות חמורה מבין עבירות ההמתה אך עדיין מדובר בעבירה שטומנת בחובה סיכון רב
מטרת חוק האזנת הסתר היא להגן על פרטיות השיחות. החוק אוסר על האזנה, קליטה או העתקה של שיחה, שמתבצעת ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה
מעשה של איום יכול להיות בכל דרך שהיא תוך שימוש באמצעים שונים. החוק אוסר לאיים על אדם אחר בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בכוונה להפחיד את האדם
החוק אוסר על גניבה מכיוון שהיא פוגעת בזכות הקניין המהווה זכות יסוד. גניבה מוגדרת כמצב בו אדם לוקח דבר מה מאדם אחר, ללא רשות, במרמה וללא כוונה להחזיר אותו
על פי חוק אסור לאדם להחזיק סכין מחוץ לביתו כאשר קיימת חזקה משפטית ולפיה החזקת סכין מחוץ לבית היא החזקה אסורה
אונס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום, מעשה מגונה, מעשה מגונה בפומבי, ניצול יחסי מרות ועבירות מין נוספות המוגדרות בחוק העונשין
אחד התחומים המורכבים ביותר לשיפוט, שכן מעורבים בו סכסוכים ארוכים ולרוב גם ילדים חסרי ישע
עבירת ההמתה בקלות דעת היא עבירה חדשה שהוכנסה לחוק במסגרת הרפורמה בעבירות ההמתה
עבירות סמים הן נושא כאוב ורגיש, שכן בכל הנוגע לסמים קלים (קנביס ותוצריו), קיימת מחלוקת האם להשאיר את מעמדם כבלתי חוקיים