עבירות

עו”ד עומר בללי מייצג אנשים נורמטיביים שנפתח נגדם הליך פלילי ומספק להם את ההגנה המשפטית הטובה ביותר – כל הדרך לזיכוי מלא או עונש מינימלי

מעשה של איום יכול להיות בכל דרך שהיא תוך שימוש באמצעים שונים. החוק אוסר לאיים על אדם אחר בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בכוונה להפחיד את האדם
על פי חוק אסור לאדם להחזיק סכין מחוץ לביתו כאשר קיימת חזקה משפטית ולפיה החזקת סכין מחוץ לבית היא החזקה אסורה
אונס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום, מעשה מגונה, מעשה מגונה בפומבי, ניצול יחסי מרות ועבירות מין נוספות המוגדרות בחוק העונשין
אחד התחומים המורכבים ביותר לשיפוט, שכן מעורבים בו סכסוכים ארוכים ולרוב גם ילדים חסרי ישע
עבירת ההמתה בקלות דעת היא עבירה חדשה שהוכנסה לחוק במסגרת הרפורמה בעבירות ההמתה
עבירות סמים הן נושא כאוב ורגיש, שכן בכל הנוגע לסמים קלים (קנביס ותוצריו), קיימת מחלוקת האם להשאיר את מעמדם כבלתי חוקיים