שירותים

עו”ד עומר בללי מייצג אנשים נורמטיביים שנפתח נגדם הליך פלילי ומספק להם את ההגנה המשפטית הטובה ביותר – כל הדרך לזיכוי מלא או עונש מינימלי

אסור להחזיק נשק ללא רישיון, והעונש על החזקת נשק שלא כדין הוא 7 שנות מאסר. ככל שהחפץ ברישיון לנשק עומד בתנאי הסף וגם באחד התבחינים, הוא יהיה זכאי להוציא רישיון לנשק
כאשר תיק חקירה נסגר בעילה שאינה "חוסר אשמה", כלומר – חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור – רשאי החשוד לפנות לגורם שסגר את התיק בבקשה לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה, ובכך לגרום למחיקת הרישום המשטרתי
בידי נשיא המדינה סמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשם, על ידי הפחתתו או המרתו לעונש אחר. כמו כן, בידי הנשיא הסמכות לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה של רישומים פליליים המופיעים במרשם הפלילי
ייעוץ משפטי לפני הכניסה לחדר החקירות הוא קריטי להבנת מעמד החשוד וסטטוס החקירה
גיבוש טקטיקה מדויקת ומותאמת אישית על מנת להביא לשחרור מהיר של חשודים נורמטיביים ממעצר
פנייה אקטיבית למשטרה או לתביעה עוד בטרם הגשת כתב אישום על מנת להקדים תרופה למכה ולהביא לסגירה מהירה של התיק
לעיתים לאנשים נורמטיביים יש היסטוריה של רישומים ישנים של הרשעות, או תיקים סגורים. מחיקת רישום בידי עורך דין פלילי תטהר את שמו של החשוד לתמיד
ייצוג נפגעי עבירה לשם שמירה על האינטרסים והזכויות שלהם במהלך הליך פלילי, ופתיחת פתח לתביעה אזרחית
ייצוג משפטי מלא מול כלל ערכאות בית המשפט: השלום, המחוזי, העליון ובג"צ