חנינה / מחיקת רישום פלילי

בידי נשיא המדינה סמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשם, על ידי הפחתתו או המרתו לעונש אחר. כמו כן, בידי הנשיא הסמכות לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה של רישומים פליליים המופיעים במרשם הפלילי.

בקשת חנינה לנשיא יכולה להיות רק במקרים בהם ההכרעה בתיק הייתה בבית המשפט (קיימים מקרים חריגים שבהם ניתנה חנינה אף לפני כן).

על פי חוק יסוד: נשיא המדינה – כל אדם רשאי לפנות לנשיא המדינה ולבקש את התערבותו בעניין עונשו. חשוב לציין, כי בקשת חנינה תוגש רק על ידי האדם, בני משפחתו מדרגה ראשונה או על ידי עורך דין.

סמכותו של הנשיא היא סמכות של חסד ורחמים, המיועדת למקרים מיוחדים וחריגים, בהם מתקיימות נסיבות יוצאות דופן או למקרים בהם קיים אינטרס ציבורי, והוא אינו משמש כערכאת ערעור על החלטות של בית המשפט.

סוגי בקשות למחיקת רישום פלילי

ניתן להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי (קיצור התיישנות או מחיקה); בקשה לקציבת עונש מאסר עולם בפסק דין חלוט; בקשה להקלה בעונש מאסר בפועל (מאסר מאחורי סורגים או עבודות שירות) וכן להמרת העונש; בקשה להקלה בפסילות רישיון נהיגה; בקשה להקלה בעונשי קנסות שהוטלו על ידי בית המשפט; בקשה להקלה בעונשי קנסות תעבורה. כמובן, שכל הבקשות הללו נכנסות תחת "בקשה לחנינה".

אילו בקשות לא ניתן להגיש לנשיא?

לא ניתן להגיש לנשיא בקשות בעניינים הנוגעים לתנאי כליאה של אסירים; בקשות הנוגעות לתיקי משטרה פתוחים וסגורים.

את הבקשות לנשיא ניתן להגיש לאחר שנסתיימו כל ההליכים המשפטיים או מיצוי ההליכים במרכז לגביית הקנסות.

הטיפול בבקשות חנינה משתנה מבקשה לבקשה בהתאם לדחיפותה. לרוב, הטיפול נמשך כמספר חודשים אך יכול להגיע אף לשנה ושנה וחצי.

הבקשה עוברת במחלקת החנינות של משרד המשפטים עד שהיא מגיעה לנשיא המדינה, יחד עם המלצתה וחוות דעתה של מחלקת החנינות, בהסתמך על החומרים הקיימים בבקשה וכן חומרים נוספים שנאספו. בנוסף, מחלקת החנינות פונה לשר המשפטים כדי לקבל את עמדתו
ביחס לבקשה. יצוין, כי על פי חוק יסוד: נשיא המדינה – חתימתו של הנשיא על חנינה מצריכה חתימה של ראש הממשלה או שר אחר שהחליטה עליו הממשלה.

ככל שהבקשה סורבה, ניתן להגיש בקשה חדשה לאחר 6 חודשים מיום שניתנה החלטת הנשיא או אם חל שינוי נסיבות. לא ניתן לערער על ההחלטה.

מומלץ להסתייע בעורך דין פלילי בהגשת הבקשה לנשיא המדינה על מנת להגדיל את הסיכויים של הבקשה להתקבל.

* המידע בעמוד זה הוא בגדר מידע בלבד ואין לראות בו עצה משפטית. במידת הצורך – מומלץ מאוד לפנות לעורך דין פלילי שמכיר את הדקויות ולא להסתמך על מידע זה כהמלצה משפטית.