גנב ממעסיקו כחצי מיליון ש"ח – ויצא ללא עונש מאסר וללא הרשעה

המקרה: גנב ממעסיק כחצי מיליון ש"ח.

תקציר: שיתוף פעולה והבנות משותפות עם המעסיק, פריסת החוב, עבודה מול הפרקליטות לאחר הגשת כתב אישום, הוסכם כי הטיפול במקרה יהיה בדרך של שיקום ובסופו של דבר הלקוח לא ריצה עונש מאסר ואף לא הורשע.

פירוט:

א' היה עובד בחברה פיננסית גדולה. במסגרת תפקידו, הוא היה נוהג לאשר העברת סכומי כסף ללקוחות החברה.

החברה גילתה במקרה שא' גנב ממנה מאות אלפי שקלים. 

בשלב זה א' פנה למשרדנו וביקש שנעזור לו. הוא היה בלחץ אדיר, פחד שיגזרו עליו שנים רבות בבית סוהר והרגיש שכל עולמו חרב עליו.

כבר בפגישת הייעוץ הראשונה גיבשנו אסטרטגיה של שיתוף פעולה עם המעסיק ותכנון הסדר להשבת כל הכספים לחברה, בפריסה של מספר שנים.

א' אמנם נחקר והוגש נגדו כתב אישום, אולם עצם חתימת ההסכם עם החברה הובילה לכך שרשויות האכיפה איבדו עניין לטפל בו בחומרה. 

לאחר שיחה עם הפרקליטות הוסכם, כי הלקוח יעבור הליך שיקומי. בסופו של יום, בית המשפט החליט לגזור על הלקוח 200 שעות לתועלת הציבור ואף נמנע מהרשעת הלקוח.

התוצאה:

1. מעצם הניהול הנכון של המשבר, א' השיב את כל הכספים לחברה ללא ניהול של הליכים אגרסיביים ואף השאיר לעצמו את דירת מגוריו.

2. לא רק שהעונש שנגזר עליו היה קל מאוד (200 שעות לתועלת הציבור), אלא שהוא יכול להמשיך את חייו ללא כתם של הרשעה פלילית.

 -